ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา > ตำแหน่งงาน > เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 6 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 6 อัตรา

รายละเอียดของงาน :

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประจำสาขา

 • เชียงราย 1 ตำแหน่ง
 • แพร่ 1 ตำแหน่ง
 • น่าน 1 ตำแหน่ง
 • อุดร 1 ตำแหน่ง
 • นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง
 • ชลบุรี 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15,000 บาท+

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีการคิด วิเคราะห์ กระตือรือร้น
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการพูดหรือการเจรจาต่อรองได้ดี
 • มีใจรักการบริการ งานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

**เฉพาะสาขาชลบุรีต้องอยู่ฝึกงานต่างจังหวัดได้ 3 เดือน

สถานที่ทำงาน :
ชลบุรี นครราชสีมา เชียงราย แพร่ น่าน อุดร

สอบถามเพิ่มเติม :

เบอร์: 061-267-5047

อีเมล์: hr.snnho@gmail.com

Line ID: snnhr

ส่งให้เพื่อน


ยกเลิกส่ง