โปรโมชั่น

โปรโมชั่น > รายละเอียดโปรโมชั่น


สมัครสินเชื่อและได้รับการอนุมัติ

ระหว่าง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561


รับบัตรเติมน้ำมัน PTT 800 บาท*


ยอดสินเชื่อได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 230,000 บาทขึ้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด